Reklamacije

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira provjerite svoj paket.

Ne bi trebalo da preuzimate paket ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani djelovi i ugnječenje).

U slučaju oštećenja pozovite nas telefonom na broj +382 67 328 746 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu zdrawodoo@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket.

U najkraćem mogućem roku obavijestićemo Vas o daljem postupanju.

– Ukoliko ste nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +382 67 328 746 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu zdrawodoo@gmail.com i opišete navedene probleme.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavijestićemo Vas o daljem postupanju.

Rok za rješavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

– U slučaju da na poručenom artiklu dodje neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavijestite na adresu zdrawodoo@gmail.com